ITS - Tomasz Sobański    Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Produkt firmy Serif.  Warunki użytkowania | Zasady zachowania poufności


przeprowadzania przeglądów w zakresie BHP pomieszczeń, stanowisk pracy wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu likwidacji stwierdzonych braków i zagrożeń

opracowanie treści przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia warunków pracy
w zakresie BHP

sporządzania dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, wypadków w drodze do i z pracy

szkolenia wstępnego BHP, szkolenia ogólnego BHP, oraz szkolenia okresowego BHP dla pracowników i osób kierujących pracownikami, szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

sporządzania sprawozdawczości  rocznej  oceny stanu BHP

prowadzeniu rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia

współdziała w reprezentowaniu "Zleceniodawcy" przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny

sporządzania oceny ryzyka zawodowego
Oferujemy różne formy  współpracy:

Cała gama naszych usług prezentowana jest dostępna dla Państwa zarówno w oparciu o zlecenia długoterminowe jak i jednorazowe. Do każdego klienta dojeżdżamy na miejsce wykonywanej usługi. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, na najdogodniejszych dla Państwa warunkach
Wśród naszych Klientów są:  Firmy prywatne, Państwowe, Fundacje, Instytucje, oraz Klienci indywidualni.Kilka przydatnych linków:

http://www.kielce.oip.pl/
http://www.ciop.pl/
http://www.bhpwfirmie.pl/
http://www.abc.com.pl/
http://www.atest.com.pl/
http://isip.sejm.gov.pl/prawo/
http://www.zus.pl/
http://www.wypadek.pl/
http://www.oddk.com.pl/

Wykonujemy kompleksowe usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym: