ITS - Tomasz Sobański    Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Produkt firmy Serif.  Warunki użytkowania | Zasady zachowania poufności

Organizacja szkoleń w dziedzinie bhp wynika z obowiązujących przepisów - podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP (Dz.U. 2004 nr 180, poz. 1860, z późn. zmianami).

Organizujemy szkolenia w postaci wykładów, w formie kursów, seminariów, bądź w systemie samokształcenia kierowanego, które odbywają się u Klienta lub na terenie naszej firmy. W czasie szkolenia wykorzystujemy filmy video, skrypty, plansze i folie szkoleniowe, ułatwiające słuchaczom przyswojenie problematyki bhp.
Każde szkolenie poprzedzone jest staranną analizą potrzeb naszych Klientów oraz indywidualnym podejściem do każdej szkolonej przez nas grupy. Ofertę kierujemy do wszystkich, którzy cenią sobie wysoki standard szkoleń i chcą uczyć się w miłej i przyjaznej atmosferze.

Nasza działalność łączy w sobie profesjonalizm, wiedzę i doświadczenie.

W naszej ofercie szkoleniowej proponujemy:

Szkolenia BHP dla grup zawodowcy:

Szkolenia w dziedzinie BHP

Zatrudniamy profesjonalnych wykładowców posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz duże doświadczenie.

Grupa szkoleniowa
Rodzaj szkolenia
Dla pracodawców
Okresowe
Dla osób kierujących pracownikami
Wstępne – ogólne
Okresowe
Dla pracowników administracyjno-biurowyc
Wstępne – ogólne
Okresowe
Dla pracowników na stanowiskach robotniczych
Wstępne – ogólne
Okresowe
Dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Wstępne – ogólne
Okresowe
Pierwsza pomoc przed medyczna