ITS - Tomasz Sobański    Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Produkt firmy Serif.  Warunki użytkowania | Zasady zachowania poufności

Co to jest ocena ryzyka zawodowego?Istnieje wiele metod szacowania ryzyka zawodowego w zależności od rodzaju zagrożeń, czy specyfiki procesów pracy, dlatego warto zaufać profesjonalistom posiadającym odpowiednią wiedzę i doświadczenie.


Proponujemy Państwu fachową pomoc, rzetelność wykonywanych usług, przystępne ceny oraz szybkie terminy realizacji, w ramach naszych usług wykonujemy:


  1. Identyfikację zagrożeń występujących w środowisku pracy.
  2. Ocenę i dokumentowanie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w oparciu o wytyczne Normy PN-N-18002, zintegrowane Systemy Zarządzania – Bezpieczeństwem- Środowiskiem – Jakością.
  3. Merytoryczne wsparcie w zakresie wdrażania oceny ryzyka zawodowego.


Zgodnie z definicją (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 129, poz. 844 z póź. zm.)


Ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.


Ocena ryzyka zawodowego nie jest niczym innym jak:

uważnym przyjrzeniem się wykonywanej pracy oraz miejscu, w którym jest ona wykonywana i ustaleniem, jakie czynniki (np. substancje chemiczne, hałas, nieprawidłowe oświetlenie) mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie pracowników stwierdzeniem, czy ryzyko związane z oddziaływaniem tych czynników jest:Ocena ryzyka zawodowego odgrywa istotną rolę w procesie monitorowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Korzyści jaki niesie prawidłowe oszacowanie ryzyka zawodowego: